Monday

Freies Training(Abo)

Freies Training(Abo)

Monday 07:00 - 12:00
Yoga
Monday 12:00 - 13:00
Freies Training(Abo)

Freies Training(Abo)

Monday 13:30 - 14:30
Rücken Training
Monday 16:55 - 17:55
Freies Training(Abo)

Freies Training(Abo)

Monday 18:00 - 19:00

Tuesday

Freies Training(Abo)

Freies Training(Abo)

Tuesday 07:00 - 08:30
Rücken Training
Tuesday 08:30 - 09:30
Freies Training(Abo)

Freies Training(Abo)

Tuesday 09:30 - 18:30
Die MELT Methode
Tuesday 18:30 - 19:30

Wednesday

Freies Training(Abo)

Freies Training(Abo)

Wednesday 07:00 - 12:00
Pilates
Wednesday 12:00 - 13:00
Freies Training(Abo)

Freies Training(Abo)

Wednesday 13:00 - 16:00
Pilates
Wednesday 18:30 - 19:30

Thursday

Freies Training(Abo)

Freies Training(Abo)

Thursday 07:00 - 17:00
Pilates

Pilates PilatesCare

Thursday 16:55 - 17:55
Sypoba

Sypoba Sypoba Basic/Progressiv

Thursday 18:00 - 19:00
Zumba
Thursday 19:30 - 20:30

Friday

Freies Training(Abo)

Freies Training(Abo)

Friday 07:00 - 19:30